Rfid Etiket Bölümleri ve Çeşitleri Nelerdir?

Radyo frekansı ile tanımlama teknolojisi, yani radyo frekanslarının kullanılmak suretiyle ürünlerin tekil ya da çoğul olarak tanınması işlemi, rfid etiket olarak adlandırılmaktadır. Rfid etiketler temel mantık açısından bakıldığında, bir okuyucu ile bir etiketten meydana gelmektedir.

Rfid etiketlerin temel görevi, ürüne ait bilgileri elde etmek, elde ettiği bilgileri saklamak ve elde ederek sakladığı bilgileri göndermektir. Ürünler üzerinde bulunan etiketler, okuyucular tarafından algılanarak tedarik zinciri yöntemi teşkil edilmekte ve tüm bilgiler otomatik bir sistem ile kaydedilmektedir. Ayrıca kaydedilen bilgilerin değiştirilme özelliği de bulunmaktadır.

Rfid etiketler genel anlamda üç tipte bulunmaktadır. Bu tipler aktif, pasif ve yarı pasif olarak bilinmektedir. Aktif etiketler, devrelerini çalıştırmak için ihtiyaç duydukları gücü kendi kaynaklarından temin etmektedirler. Yani cevap sinyalini kendi kaynakları ile üretmektedirler. Pasif etiketler, en düşük maliyetli etiket çeşidi olmak ile birlikte, kendilerine ait güç kaynakları bulunmamaktadır. Pasif etiketler ihtiyaç duydukları gücü okuyuculardan almaktadır. Yarı pasif etiketler, daha geniş kullanım alanına sahip etiket cinsleridir. Gelen sinyallerden güç almaya ihtiyaç duymamaktadırlar. İhtiyaç duydukları güç, bünyelerinde bulunan küçük pillerde elde edilmektedir.

Rfid etiketlerin bölümleri, yonga, anten ve kaplama olarak üçe ayrılmaktadır. Yonga, radyo frekansı sayesinde yapılan sorguları alarak cevaplamaya yarayan bölümdür. Bu bölüm, etiket üzerinde bulunan ürün ile ilgili tüm bilgileri saklamaktadır. Anten ise, yongada bulunan bilgileri radyo frekansı aracılığı ile okuyuculara aktarılmasını sağlamaktadır. Kaplama, yonga ve anteni çevreleyen ve etiketin ürün üzerine yerleştirilmesini sağlayan kısımdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*